Manjšinsko varstvo v Avstriji po točki 3 člena 7 avstrijske državne pogodbe - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Manjšinsko varstvo v Avstriji po točki 3 člena 7 avstrijske državne pogodbe

Avtor: Nećak, Dušan

Povzetek: Članek se dotika tistega dela člena 7 avstrijske državne pogodbe, ki govori o uporabi materinega jezika oziroma o dvojezičnosti na avstrijskem Koroškem. Zajel je predvsem zakonodajo in prakso na področju dvojezičnosti pri topografskih napisih, sodstvu in pred upravnimi oblastmi. Ob analiziranju naslovne teme je iz članka razvidno, da manjšinsko varstvo na avstrijskem Koroškem na nobenem od teh področij ni zadovoljivo. Deloma zaradi pomankanja zakonskih določb, deloma zaradi neizpolnjevanja že sprejetih zakonov, največ pa zaradi restriktivnega in manjšini nenaklonjenega pojmovanja tozadevnih manjšinsko varstvenih norm. Na posameznih primerih so v člankih pokazane tudi konkretne diskriminacije koroških Slovencev na področju sodstva, uprave in dvojezičnih topografskih napisov.