Manageability of ethnic conflicts : conditions and limits - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Manageability of ethnic conflicts : conditions and limits

Avtor: Loone, Eero

Ključne besede: nacionalizem, upravljanje konfliktov, demokracija, večkulturnost, vrednote

Povzetek: Članek prinaša filozofsko analizo vprašanj in prikritih podmen v politični teoriji in v okoliščinah resničnega sveta. Izogibanje konfliktom velja za pozitivno vrednoto, čeprav je njegova cena previsoka: gospodarska tekmovalnost vključuje konflikte. Nekaterim konfliktom med posamezniki se ni mogoče izogniti. Družbe morajo zato razviti sredstva in strategije razreševanja in urejanja konfliktov (npr. strategije bojevnik-trgovec (Nicolson) ali imperialist-status quo (Morgenthau). Izogibanje konfliktom je le ena od strategij upravljanja konfliktov. Včasih etničnost in rasna pripadnost le prekrivata druge vzroke konflikta. Poljedelske družbe temeljijo na neenakopravnem dostopu do lastništva zemlje. Rasne in etnične razlike lahkoto neenakopravnost ščitijo in podpirajo. Politiki lahko le izražajo splošna občutja ali jih izrabljajo za svoje osebne cilje in cilje svojih političnih strank ter na ta način ustvarjajo še eno ĆprekrivanjeĆ. Estonska zemljiška reforma iz leta 1920 in črnske zahteve po zemlji v Zimbabveju sta primera takšnega "prekrivanja". V nekaterih družbah je religija lahko sestavna lastnost kulture in verski konflikti so v teh kulturah neločljivo povezani s konflikti za politično moč. Verske razlike med etničnimi skupnostmilahko okrepijo razsežnost in obliko konfliktov.