Lužiški Srbi — narodna manjšina v Nemški demokratični republiki - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 11, 12

Lužiški Srbi — narodna manjšina v Nemški demokratični republiki

Avtor: ŠoŁta, Jan

Povzetek: V življenju Lužiških Srbov je prišlo do temeljitega preobrata leta 1945 z zmago zaveznikov nad Hitlerjevim fašizmom. Politični, družbeno-ekonomski in ideološki temelji njihove enakopravnosti so bili ustvarjeni v zgodnjem povojnem obdobju antifašistično-demokratične preobrazbe v vzhodni Nemčiji, zakonsko podkrepitev pa so dobili v 11. členu ustave NDR leta 1949 oziroma v 20. in 40, členih ustave iz leta 1968, dopolnjene leta 1974. Avtor prispevka s konkretnimi primeri dokazuje dosledno izvajanje ustavnih načel in zakonskih določil v vsakodnevnem življenju.