Linguistic landscape as a mirror : the case of the Slovene minority in Italy - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 77

Linguistic landscape as a mirror : the case of the Slovene minority in Italy

Avtor: Mezgec, Maja

Ključne besede: Italija, slovenska manjšina, status jezika, sociolingvistika, jezikovna politika

Povzetek: Študije o jezikovni krajini predstavljajo novejši pristop k proučevanju večjezičnosti, ki izhaja iz analize jezika/-kov na napisih. Jezikovna krajina se nanaša na jezik/-e v javnem prostoru. Jeziki, ki se uporabljajo na napisih, odražajo status in družbeno rabo jezikov. V prispevku je zajeta analiza jezikovne krajine ozemlja, kjer je naseljena slovenska manjšina. Namen dela je proučiti vidnost slovenščine in primerjati njeno rabo v jezikovni krajini v primerjavi z uradnim jezikom - italijanščino. Empirični del sledi metodologiji Cenoza in Gorterja (2006) z nekaterimi manjšimi prilagoditvenimi spremembami. Preverja se hipoteza, ali se na izbranem primeru status slovenskega jezika zrcali v jezikovni krajini. V razpravi sta poudarjena pomen vidnosti manjšinskega jezika in vpliv jezikovnih politik na jezikovno krajino.