Kulturni razvoj Slovencem v Videmski pokrajini zagotavlja večjo samozavest - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Kulturni razvoj Slovencem v Videmski pokrajini zagotavlja večjo samozavest

Avtor: Žabjek, Saša

Povzetek: Slovenci v Videmski pokrajini se kljub temu, da se medsebojno razlikujejo na gospodarskem, političnem in kulturnem področju, vse bolj jasno zavedajo svoje narodnostne identitete. Pomembno sredstvo njenega izražanja Je prav kultura, ki so jo pričeli postavljati na drugačne temelje. Toda kulturno osveščanje kot element spreminjanja zahteva čas, izkušnje in tudi boj posameznika ter skupine. Kljub temu slovenska kultura danes takšna kakršna Je, tudi Slovencem v Videmski pokrajini dviguje samozavest in je eden izmed tistih elementov, ki jim zagotavljajo normalen, vsestranski razvoj.