Kultura — element zbliževanja med narodi in narodnostmi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Kultura — element zbliževanja med narodi in narodnostmi

Avtor: Žabjek, Saša

Povzetek: Kulture Jugoslovanskih narodov in narodnosti so se razvijale v različnih druž-beno-ekonomsklh pogojih In so dosegle različno stopnjo razvoja. Kulture v Jugoslaviji je nemogoče zreducirati tía en sam model, s katerim bi zajeli množico posebnosti, ki opredeljujejo posamezne kulture, vezane na določene sredine, stanja In situacije. Kulturno sodelovanje kot kreativen spopad omogoča nastajanje novih struktur kot na primer kulture »enotnosti v različnosti«. Množično medsebojno sodelovanje zahteva odgovarjajoča merila in upoštevanje dejstva, kaj neka kultura lahko da In kaj je sposobna sprejeti. Manlfestativnost ne zadovoljuje, potrebno je poglobljeno medsebojno poznavanje, ki ga omogoča načrtna vzgoja, s katero zagotavljamo zadovoljivo kulturno informacijo drug o drugem.