Kršitve določb točke 5 člena 7 avstrijske državne pogodbe - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Kršitve določb točke 5 člena 7 avstrijske državne pogodbe

Avtor: Stergar, Janez

Povzetek: Na podlagi negativnih zgodovinskih izkušenj so štiri velesile-podpisnice državne pogodbe o obnovitvi neodvisne in demokratične republike Avstrije (15. 5. 1955) v petem odstavku člena 7 prepovedale delovanje proti slovenski in hrvaški manjšini v Avstriji. Avstrijska vlada je kljub temu dvajset let dopuščala delovanje nemških nacionalističnih organizacij na Koroškem, na Štajerskem in na Gradiščanskem. Članek navaja vrsto primerov protimanjšinskega delovanja in ugotavlja, da je avstrijska uradna politik a kljub manjšinskim in jugoslovanskim opozorilom celo sama prevzela številne teze in uresničila vrsto zahtev protimanjšinskih organizacij.