Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961 in 1971 glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961 in 1971 glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik

Avtor: Klemenčič, Vladimir

Povzetek: Avtor kritično analizira celotno zasnovo in faze treh popisov prebivalstva (priprave, izvedbo popisa, statistične obdelave, interpretacije podatkov). Popisi so zaradi vpliva protislovenskih elementov izvedeni nestrokovno, na kar opozarja protislovnost podatkov jezikovne strukture prebivalstva. Jedro študija je analiza in primerjava objavljenih podatkov vseh treh in še posebej za izbrane občine narodnostno mešanega ozemlja Koroške. Uvedba tretje (poleg slovenske in nemške), lingvistično in strokovno statistično neutemeljene jezikovne skupine »windisch« in poois po desetih statistično nedefiniranih jezikovnih skupinah je tako popačila statistične podatke o jezikovni strukturi prebivalstva, da jih znanstveno ni možno komentirati. Interpretacijo podatkov je zapletla statistična predelava omenjenih podatkov na še dodatnih več kot 15 novih nedefiniranih jezikovnih skupin. Avtor meni, da s takim načinom dela avstrijska statistika ni sposobna s »preštevanjem prebivalstva posebne vrste na Koroškem« zbrati objektivne podatke o jezikovni strukturi prebivalstva na narodnostno mešanem ozemlju Koroške.