Kratko poročilo s kongresa o romih v Kolnu - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Kratko poročilo s kongresa o romih v Kolnu

Avtor: Šajnović, Rajko