Konvencija za pripravo osnutka statuta Dežele Furlanije Julijske krajine in slovenska manjšina - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

Konvencija za pripravo osnutka statuta Dežele Furlanije Julijske krajine in slovenska manjšina

Avtor: Brezigar, Bojan

Ključne besede: Italija, slovenska manjšina, statuti, Furlanija Julijska krajina

Povzetek: Nedavne ustavne reforme v Italiji so tudi Deželi Furlaniji Julijski krajini naložili izdelavo osnutka novega statuta, ki ga bo moral odobriti državni parlament. Dežela se je tega dela lotila s posebnim postopkom, z ustanovitvijoKonvencije, ki so jo poleg predstavnikov skupščine sestavljali šepredstavniki krajevnih uprav, sindikalnih organizacij in jezikovnih manjšin.Ta sestavek obravnava postopek za oblikovanje predloga statuta v Konvenciji, s posebnim poudarkom na vprašanjih, ki zadevajo slovensko manjšinov Furlaniji Julijski krajini. Analizirane so vse faze delovanja Konvencije in oblikovanje sklepnega dokumenta, v dodatku pa je v oceno ponujena primerjava med predlogi slovenske manjšine v Italiji in besedilom, kiga je deželna skupščina poslala v presojo rimskemu parlamentu, iz katere izhaja, da je bila glavnina predlogov slovenske manjšine vključena v končno besedilo. Avtor članka je bil sam član Konvencije, vendar je besedilo sestavljeno zgolj na razpoložljivih pisnih virih.