Konstrukcija romskega političnega predstavništva - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 53, 54

Konstrukcija romskega političnega predstavništva

Avtor: Komac, Miran

Povzetek: Članek govori o poteh konstrukcije romske etnične skupnosti, od amorfne mase posameznikov na robu slovenske družbe do narodne manjšine. V prvi plan te preobrazbe so postavljeni romski svetniki. Politični aktivisti znajo biti pomemben agens zavedanja romske skupnosti v Sloveniji o pripadnosti skupnemu narodu, ne glede na območje njihove naselitve, zavedanja, da so v Sloveniji narodna manjšina; zato jim pripada prav isti obseg pravic in dolžnosti, kot jih imata italijanska in madžarska narodna manjšina. Temeljni namen usposabljanja romskih svetnikov za učinkovito politično delo je izgrajevanje zavesti, da je treba v luči odpravljanja njihove družbene obrobnosti spremeniti obravnavo Romov v Sloveniji - od obravnave romske skupnosti kot socialne skupine, postavljene na družbeni rob, do obravnave romske skupnosti kot narodne manjšine.