Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 77

Konstrukcija identiteta u sociološkom diskursu

Avtor: Sršen, Andreja

Ključne besede: identiteta, refleksivnost, postmoderni diskurz, simbolični interakcionizem, družbeno delovanje, modernost

Povzetek: V prispevku je obravnavan postmoderni sociološki diskurz o identiteti, ki jo ima ta za obliko individualne in družbene eksistence. Identiteta je znotraj te oblike vedno prepoznavna po naravnem zgodovinskem in esencialističnem konceptu. V okviru sociološke analize koncepta identitete se pojavljata dve raziskovalni tradiciji. Prva je simbolični interakcionizem, po katerem se identiteta oblikuje kot interakcija družbenih akterjev. Druga raziskovalna tradicija pa sloni na rabi pojma smisel oziroma pomembnost oblikovanja socialnega delovanja. Moderni družbeni procesi izpodbijajo tradicionalno enovitost identitete. Dandanes se teze o bistvenem pomenu identitete kot refleksivne realnosti modernega časa lahko nanašajo na vse družbene akterje in oblike družbenega delovanja, ki tako postajajo priročno diskurzivno jedro za oblikovanje nove identitetne paradigme.