Karta: Občine s 25 % slovenskega prebivalstva po štetju 1971. v občinskih mejah pred 1. 1. 1973. - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Karta: Občine s 25 % slovenskega prebivalstva po štetju 1971. v občinskih mejah pred 1. 1. 1973.

Avtor: