Kanalska dolina - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Kanalska dolina

Avtor: Komac, Miran, Venossi, Salvatore

Ključne besede: Kanalska dolina, demografija, narodnostna sestava Kanalska dolina/Val Canale

Povzetek: Po predstavitvi področja v osnovnih črtah in zgodovinskega razvoja, podajata avtorja podrobnejšo demografsko analizo, nato preideta na podrobnejši prikaz Kanalske doline skozi predstavitev posameznih krajev iz zgodovinskega, geografskega in gospodarskega aspekta. Članek se nadaljuje z orisom narodnostne strukture ter zaključuje s prikazom trenutne jezikovne situacije na obravnavanem teritoriju.