K problemom teoretske prepoznave nacionalizma ter razmerja med nacionalnim in razrednim - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

K problemom teoretske prepoznave nacionalizma ter razmerja med nacionalnim in razrednim

Avtor: Rizman, Rudi

Povzetek: Prispevek ugotavlja prednosti in pomen teoretske prepoznave nacionalizma. Nove zgodovinske okoliščine, v prvi vrsti naraščajoča vloga centralizirane države, narekujejo nova teoretska soočanja s tem fenomenom. Nacionalizem se torej več ne odziva samo na tradicionalno matrico nacionalnosti. Avtor opozarja na potrebo po metodološki doslednosti in teoretski preciznosti, ki bi lahko pomagali osvetliti zapletno bistvo nacionalizma In kompleksnost razmerja med nacionalnim in razrednim momentom.