Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji

Avtor: Novak-Lukanovič, Sonja

Ključne besede: Slovenija, narodno mešana območja, manjšine, jezikovno prilagajanje