»Jezikovna zveza« — pogodba med Flandrijo in Nizozemsko — »Novum« na področju mednarodnih odnosov - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

»Jezikovna zveza« — pogodba med Flandrijo in Nizozemsko — »Novum« na področju mednarodnih odnosov

Avtor: Peeters, Yvo J. D.

Povzetek: Pogodba o jezikovni zvezi, prvi uradni sporazum, sklenjen med kraljevino Nizozemsko in flamsko skupnostjo v Belgiji je bil uradno podpisan 9 . 9. 1980. Uvedba »kulturne avtonomije« daje obema »kulturnima skupnostima« možnost, da sami odločata na določenih področjih, med drugim tudi o »sodelovanju med kulturnimi skupnostmi in o mednarodnem kulturnem sodelovanju-. Pogodba Je v mnogih ozirih »izvirna«, tako v mednarodnem kot v belgijskem pravu. Je ena prvih pogodb, sklenjena med suvereno državo in avtonomnim delom druge suverene države, ki temelji na enotnosti jezika in književnosti. Jezikovna zveza je danes v svetu edinstven primer takega sodelovanja prek meje med dvema deloma neke široke jezikovne in kulturne skupnosti, ki jo je zgodovina razdvojila z državno mejo.