Jeziki, jezikovna različnost in manjšine v osnutku ustavne listine Evropske unije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Jeziki, jezikovna različnost in manjšine v osnutku ustavne listine Evropske unije

Avtor: Brezigar, Bojan

Ključne besede: jeziki, manjšine, Evropska unija