Javna občila na narodnostno mešanem območju v Lendavi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Javna občila na narodnostno mešanem območju v Lendavi

Avtor: Munda Hirnök, Katalin

Ključne besede: Slovenija, Pomurje, narodnostno mešana območja, množični mediji, ankete, analize