Italijanska šola v Benečiji: asimilacija ni vzgoja za mir - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Italijanska šola v Benečiji: asimilacija ni vzgoja za mir

Avtor: Ruttar, Riccardo

Povzetek: Skoraj vsi tisti, ki pišejo ali govorijo o Slovencih v Italiji, se sklicujejo na Slovence v Tržaški in Goriški pokrajini. Slovenci, ki pa živijo v Videmski pokrajini ne uživajo nobenih uzakonjenih pravic, zdi se celo, da nimajo niti pravice do lastnega imena. Videmska pokrajina je obmejna pokrajina, kjer so ne samo Slovenci, ampak tudi Furlani bili vzgojeni tako, da so vsrkali in sprejeli kot del kulturnega bogastva množično navzočnost vojske na ozemlju, na deželi in v mestih. Pri tem pa se jim vse pogosteje zastavlja vprašanje: ali s to težo nad sabo lahko živijo prav tako mirno in svobodno kot ostali italijanski državljani?