Istrobeneščina med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Istrobeneščina med pripadniki italijanske narodne manjšine v slovenski Istri

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.211-231

Avtor: Suzana Todorović

Ključne besede: italijanska narodna skupnost, sporazumevalni jezik, istrskobeneško narečje, italijanski jezik, slovenski jezik

Povzetek: V času dialektoloških raziskav, ki smo jih v preteklih letih opravili v več istrskobeneških krajih, smo iz pogovorov z narečnimi govorci razbrali, da je istrskobeneško narečje najverjetneje občevalni jezik večine pripadnikov italijanske narodne skupnosti v slovenski Istri. Ker smo želeli pridobiti natančnejši uvid v rabo istrskobeneškega narečja med pripadniki omenjene skupnosti, smo izvedli kvantitativno raziskavo z anketami, pri kateri je sodelovalo 232 naključno izbranih anketirancev, in kvalitativno raziskavo s petdesetimi intervjuji. Izpraševanci so odgovarjali na različna vprašanja o jezikih, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Raziskavi sta pokazali, da je istrskobeneško narečje prevladujoč idiom med pripadniki italijanske narodne skupnosti v slovenski Istri, razen v komunikaciji z neitalijanskimi sogovorci in v uradnih ustanovah, kjer je kljub pravici do rabe italijanskega jezika prevladujoči sporazumevalni kod slovenščina.