Intermarriage-born Millennials in the Whirlwind of the 1990s Yugoslav Wars - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

Intermarriage-born Millennials in the Whirlwind of the 1990s Yugoslav Wars

10.36144/RiG88.jun22.87-111

Avtor: Karolina Lendák-Kabók

Ključne besede: mešani zakon, izobraževanje, jezik, jugoslovanska vojna v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, etničnost, identiteta, otroci, Vojvodina, Srbija

Povzetek: Prispevek proučuje vpliv izbire učnega jezika na samoopredelitev v odrasli dobi v primeru otrok, ki so odraščali v Vojvodini v času jugoslovanskih vojn v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Čeprav so neposredni oboroženi spopadi Vojvodino obšli, je vojna tudi to regijo močno zaznamovala. Za otroke, rojene v mešanih zakonih, je ena od življenjskih prelomnic tudi izbira učnega jezika ob vpisu v osnovno šolo. Članek temelji na poglobljeni analizi intervjujev, opravljenih z otroki, rojenimi v mešanih srbsko-madžarskih zakonih. Ugotovitve kažejo pomemben vpliv izbire učnega jezika v šoli na njihovo identiteto in občutek pripadnosti. Tisti, ki so obiskovali pouk v manjšinskem jeziku, so med šolanjem doživeli več incidentov, povezanih z etnično pripadnostjo in nacionalizmom. Tematika je vsekakor zanimiva, saj izkušnje vojvodinskih otrok iz mešanih zakonov doslej niso bile deležne večje pozornosti v strokovni literaturi, ki se je osredotočala predvsem na srbsko-hrvaško-bosanske odnose.