Integracijski programi za priseljence v izbranih državah Evropske unije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 59

Integracijski programi za priseljence v izbranih državah Evropske unije

Avtor: Bešter, Romana

Ključne besede: Evropska unija, priseljenci, integracijski tečaji, integracijski programi, integracija

Povzetek: Članek ponuja pregled in primerjavo (uvodnih) integracijskih programov za priseljence v izbranih državah članicah EU. Primerjalna študija temelji na analizi relevantnih pravnih dokumentov izbranih držav, delno pa tudi na podatkih, pridobljenih iz sekundarnih virov. Osredotoča se zlasti na naslednja vprašanja: Ali v državi obstajajo integracijski programi za priseljence? Katere vsebine zajemajo? Komu so namenjeni? Kdo krije stroške organizacije in sodelovanja v integracijskih programih? Ali je sodelovanje v integracijskih programih obvezno ali prostovoljno? Ali in na kakšen način države spodbujajo sodelovanje priseljencev v integracijskih programih oziroma sankcionirajo njihovo nesodelovanje? V članku je na kratko predstavljen tudi pravno politični okvir EU na področju integracije priseljencev. Avtorica v članku ugotavlja, da so uvodni integracijski programi, ki običajno vključujejo učenje jezika države sprejema in spoznavanje njene kulture ter pravne in družbene ureditve, relativno nov element v integracijskih politikah večine proučevanih držav. V državah, kjer obstajajo že dalj časa, pa v zadnjih letih dobivajo nov, predvsem bolj restriktiven značaj.