Integracija romske skupnosti v slovensko družbo - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Integracija romske skupnosti v slovensko družbo – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Žugel, Jasna