Informacija o položaju Romov v občini Murska Sobota, socialno-demografski vidik romske problematike - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Informacija o položaju Romov v občini Murska Sobota, socialno-demografski vidik romske problematike

Avtor: Kočevar, Lidija