Indigenous national/Ethnic minorities in the Alps-Adriatic-Pannonian Region, 1921-1938 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 62

Indigenous national/Ethnic minorities in the Alps-Adriatic-Pannonian Region, 1921-1938

Avtor: Klemenčič, Matjaž

Ključne besede: manjšine, Alpe-Jadran, zgodovina