Impact of the SARS-CoV-2 Virus and Covid-19 Pandemic on Societies, Sciences and Minorities - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

Impact of the SARS-CoV-2 Virus and Covid-19 Pandemic on Societies, Sciences and Minorities

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.5-32

Avtor: Mitja Žagar

Povzetek: Članek obravnava pandemijo bolezni covid-19 in njene posledice v kontekstu lokalnih, nacionalnih in globalnih kriz, kot so npr. okoljske, klimatske, ekonomske in družbene. Te je v antropocenu v veliki meri povzročil ali vsaj zaostril človek, predvsem zaradi negativnih posledic kapitalistične ekonomije in razvoja, ki temelji na neomejeni rasti in maksimiranju kratkoročnih profitov. Uspešno upravljanje in razreševanje kriz, vključno s to pandemijo, terja usklajene in integrirane pristope, strategije in politike, ki vzpostavljajo trajnostno, zeleno, ekološko in družbeno odgovorno, uravnoteženo, vključujočo, solidarno in pošteno družbo, ekonomijo in razvoj. Posebej se ukvarja s posledicami in vplivi pandemije bolezni covid-19 na družbe, znanost, manjšine in njihove pripadnike, zlasti na njihove situacije, položaj, status, pravice in varstvo, vključevanje, integracijo, participacijo in predstavljanje v okoljih, kjer živijo.