Impact of the Covid-19 Coronavirus Disease Pandemic on Slovene Organisations and Institutions in the Raba Region - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

Impact of the Covid-19 Coronavirus Disease Pandemic on Slovene Organisations and Institutions in the Raba Region

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.165-179

Avtor: Katalin Munda Hirnök

Ključne besede: Porabje, porabski Slovenci, covid-19, pandemija, madžarsko-slovenski obmejni prostor, Madžarska, Slovenija

Povzetek: Prispevek prinaša analizo delovanja slovenskih organizacij in institucij v Porabju med prvim valom epidemije Covid-19. Avtorica najprej pokaže na ranljivost slovenske narodne skupnosti, ki je tesno povezana z zgodovinskimi okoliščinami. Spremljanje člankov v elektronskih medijih ter analiza spletne ankete in polstrukturiranih intervjujev s slovenskimi manjšinskimi organizacijami in institucijami v Porabju nakazujeta, da se je slovenska narodna skupnost več ali manj prilagodila novi normalnosti in se razmeroma dobro spoprijela z izzivi epidemije. Z zaprtjem mejnih prehodov med Porabjem in Goričkim so se čezmejni stiki prekinili, kar je prizadelo slovensko manjšino na vseh področjih življenja in izzvalo nelagodje in kritike s strani porabskih Slovencev. Zaradi nepredvidljivega poteka epidemije Covid-19 še ni mogoče predvideti njenih trajnejših posledic na delovanje slovenskih organizacij v Porabju.