Impact of Remote Learning during the Covid-19 Lockdown on Roma Pupils in Slovenia - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

Impact of Remote Learning during the Covid-19 Lockdown on Roma Pupils in Slovenia

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.139-164

Avtor: Romana Bešter, Janez Pirc

Ključne besede: Romi, covid-19, izobraževanje, izobraževanje na daljavo, Slovenija

Povzetek: Članek analizira vpliv izobraževanja na daljavo v obdobju karantene zaradi covida-19 na romske učence v Sloveniji. Romi so ena najbolj marginaliziranih in ranljivih skupin prebivalstva v Sloveniji. Na področju izobraževanja večina beleži slabo vključenost in uspešnost. Zato ima lahko prekinitev rednih šolskih dejavnosti za te učence še precej širše negativne posledice. S pomočjo rezultatov raziskave, ki je vključevala ankete z romskimi pomočniki in učitelji, članek analizira tehnične pogoje, ki so jih imeli na voljo romski učenci za učenje na daljavo v času karantene, načine vzpostavljanja stikov med učitelji in romskimi učenci v tem obdobju ter sodelovanje romskih učencev in njihovih staršev s šolami. Članek mestoma izpostavlja primerjalno perspektivo položaja romskih in ostalih učencev ter opozarja na možne dolgoročne posledice izobraževanja na daljavo za Rome.