Impact and Consequences of Covid-19 on the Functioning of Minority Institutions of the Slovene National Community in Austria - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

Impact and Consequences of Covid-19 on the Functioning of Minority Institutions of the Slovene National Community in Austria

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.203-222

Avtor: Danijel Grafenauer, Boris Jesih

Ključne besede: slovenska narodna skupnost v Avstriji, covid-19, kultura, politika, ukrepi

Povzetek: Za razvoj in preživetje različnih manjšin in njihovih pripadnikov je ključno, da ukrepi in politike držav upoštevajo njihovo situacijo in položaj in ju ne poslabšujejo. To je še posebej pomembno v času kriz, kakršna je pandemija covida-19. Izjemnega pomena za vse manjšinske narodne skupnosti je socialna interakcija znotraj manjšine in živi stik narodne skupnosti z matično državo, oboje pa je zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa omejeno. Slovenska narodna skupnost v Avstriji se je zaradi dobre organiziranosti primerno odzvala in prilagodila na omejitve, vendar odpovedovanje tradicionalnih prireditev in zapiranje dvojezičnih šol tudi pri slovenski narodni skupnosti v Avstriji sprožajo vprašanja, kako naj identiteta preživi, če se ne more izraziti. Obstaja bojazen, da bodo posledice, še posebej, ker se epidemija v drugem valu ne umirja, dolgoročno vplivale na etnično vitalnost.