Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: A Sense of Belonging and Acceptance in the New Social Environment - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: A Sense of Belonging and Acceptance in the New Social Environment

Avtor: Sonja Podgorelec, Margareta Gregurović, Sanja Klempić Bogadi

Ključne besede: priseljenci iz Bosne in Hercegovine, občutje pripadnosti, Hrvaška, identiteta, akulturacija

Povzetek: Po popisu iz 2011 je bilo na Hrvaškem med 584.947 osebami rojenih izven Hrvaške kar 70 odstotkov rojenih v Bosni in Hercegovini. Prispevek govori prav o njih ter o njihovi percepciji sprejema in občutja pripadnosti v novem okolju – to je v Mestu Zagreb. Raziskava je zajela 301 osebo odraslih državljanov Hrvaške, rojenih v Bosni in Hercegovini, živečih v zagrebški mestni četrti Sesvete. Rezultati analize so pokazali, da se priseljenci iz Bosne in Hercegovine v povprečju počutijo zelo sprejete v okolju in njihovo prostorsko poreklo ni ovira pri vključevanju v družbo. Zelo negujejo medsosedske odnose, še posebej pa kažejo visoko stopnjo pripadnosti mestu Zagreb in državi, v kateri živijo, kot pa državi, iz katere so se priselili.