Governing Divided Societies through Territorial Autonomy? From (too) Great Expectations to a Contextualist View - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 81

Governing Divided Societies through Territorial Autonomy? From (too) Great Expectations to a Contextualist View

Avtor: Karl Kössler

Ključne besede: teritorialna avtonomija, etnična avtonomija, razdeljene družbe, večetnični federalizem, ustavni dizajn (ustavna ureditev)

Povzetek: Teritorialna avtonomija ostaja pomemben pristop za upravljanje razdeljenih družb. Zato je ključna razprava, katero razumevanje teritorialne avtonomije prevladuje v političnih in znanstvenih razpravah. Prispevek obravnava različne koncepte in vrste teritorialne avtonomije. Ugotavlja, da preozka usmeritev na koncepte etnično-teritorialne avtonomije, kakršen je večnacionalni federalizem, ne uspe prepoznati izzivov, ki so jih zaznale in s katerimi se soočajo študije o avtonomiji, ko obravnavajo upravljanje razdeljenih družb. Med izzivi so secesionizem, politična polarizacija in (notranje) manjšine v avtonomnih teritorijih. Razpravo sklene s kritično oceno delovanja in učinkov avtonomije ter poudarja pomen upoštevanja pravnih in nepravnih dejavnikov pri takšnih ocenah. Drugače povedano, teritorialna avtonomija je le en od mnogih dejavnikov, ki lahko prispevajo k (ne)uspešnem upravljanju razdeljenih družb.