Globalna zaščita Slovencev v Italiji — specifičen primer slovenske manjšine v Videmski pokrajini - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Globalna zaščita Slovencev v Italiji — specifičen primer slovenske manjšine v Videmski pokrajini

Avtor: Clavora, Ferruccio

Povzetek: Eno izmed osnovnih vprašanj, s katerimi se ukvarja italijanski parlament pred sprejetjem zakona za globalno zaščito Slovencev v Italiji, je: priznati tudi Slovence v Videmski pokrajini ali ne. Kljub določeni politični volji vladnih strank ostaja še naprej bojazen, da bodo Slovencem v Videmski pokrajini priznali kvalitativno in kvantitativno manjše pravice od tistih, ki jih bodo dodelili Slovencem na Tržaškem in Goriškem. Zato se slovensko gibanje v Videmski pokrajini zaveda svoje zgodovinske odgovornosti in se združeno mobilizira za odločilno bitko.