Execution of Forced “Gypsy” Assimilation Policy in Hungary during the Socialist Era - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

Execution of Forced “Gypsy” Assimilation Policy in Hungary during the Socialist Era

10.36144/RiG89.dec22.129-153

Avtor: Tamás Hajnáczky

Ključne besede: Madžarska socialistična delavska stranka, romska politika, prisilna asimilacija, izvajanje županijske politike, županija Borsod-Abaúj-Zemplén

Povzetek: Po drugi svetovni vojni je Madžarska padla pod vpliv in nadzor Sovjetske zveze, s tem pa je popolno oblast nad državo prevzela Madžarska delavska stranka. Po porazu revolucije leta 1956 se je vladajoča stranka ponovno vzpostavila kot Madžarska socialistična delavska stranka in po nekaj letih pripravljalnih del oblikovala politiko prisilne asimilacije Romov. Namen članka je predstaviti politiko do Romov, ki jo je enopartijska država izvajala v županiji Borsod-Abaúj- Zemplén. Županija, ki je beležila največje število romskega prebivalstva, je bila hkrati deležna tudi konkretne socialistične industrializacije in socialnega inženiringa. Po demokratični tranziciji v letih 1989/90 so bile v regiji opravljene številne sociološke in antropološke študije, območje pa se še vedno pogosto omenja v madžarskih družboslovnih znanostih. Predstavitev politike do Romov na državni ravni temelji na avtorjevi izvirni publikaciji, podatki o izvajanju politike v županiji Borsod-Abaúj-Zemplén pa so pridobljeni iz županijskih arhivov.