Evropa, Slovenija in Romi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Evropa, Slovenija in Romi

Avtor: Klopčič, Vera

Ključne besede: Romi, mednarodna zakonodaja, mednarodne organizacije

Povzetek: Prispevek vsebuje primerjalni oris mednarodnopravnega urejanja položaja Romov v Evropi in v drugem delu na kratko povzema temeljne značilnosti položaja Romov v Sloveniji. Avtorica izhaja iz že opravljenega dela na tem področju in strnjeno predstavi tendence in smer razvoja percepcije identitete Romov na evropski ravni v procesu evropskih integracij. Že doseženi konsenz v mednarodnih organizacijah o enakopravnem statusu in partnerskem odnosu v mednarodnem sodelovanju je velik izziv za obstoječe in spodbuda za drugačno razmišljanje o identiteti romske skupnosti v Sloveniji. Vizija skupnega delovanja na mednarodni ravni in zavest o politični moči več kot deset milijonskega evropskega naroda je nova kvaliteta v procesih samozavedanj znotraj romske skupnosti v razširjeni, novi Evropi. Dogajanje na mednarodnem prizorišču spodbuja spremembe tudi na politični in institucionalni ravni urejanja v posameznih državah vzhodne in srednje Evrope. Ta proces pa se zaenkrat le bežno in le v posameznih segmentih zrcali tudi v razpravah o položaju Romov na državni in lokalni ravni v Sloveniji.