EU - kako naprej? Model asimetričnega odločanja kot sredstvo za urejanje in upravljanje različnosti v Evropi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

EU – kako naprej? Model asimetričnega odločanja kot sredstvo za urejanje in upravljanje različnosti v Evropi

Avtor: Žagar, Mitja

Ključne besede: model asimetričnega odločanja, EU, federacija, urejenje in upravljanje različnosti

Povzetek: Razprave o prihodnosti evropskih integracijskih procesov odpirajo vrsto aktualnih vprašanj, ki so pomembna tudi z gledišča upravljanja etnične, kulturne in vseh drugih različnosti v Evropi. Prispevek se ukvarja zlasti z vprašanji prihodnjega institucionalnega razvoja Evropske unije (EU) v luči težav pri ratificiranju Pogodbe o ustavi za Evropo. V tem okviru obravnava različnost (zlasti etnično - tako med državami članicami kot tudi znotraj njih) ter njeno urejanje in upravljanje, različne poglede in usklajevanje različnih interesov med državami članicami, vključno z različnimi stališči glede institucionalnih in drugih reform EU, predvsem pa možne rešitve, mehanizme in modele za usklajevanje različnih interesov in stališč, med katerimi posebno pozornost namenja modelu asimetričnega odločanja. Ta model ponuja tudi kot možni odgovor na razmišljanja o Evropi različnih krogov in hitrosti, predvsem pa kot model in mehanizem, ki omogoča upoštevanje in izražanje obstoječih različnosti. Čeprav se je takšen model pogosto povezoval z razmišljanji o asimetričnem federalizmu - tudi v kontekstu razprav o federalizaciji EU - bi ga bilo mogoče uporabiti tudi v primeru, če se ta integracija ne bi odločila za nadaljnji razvoj v smeri federalizma.