Etnološke raziskave romske populacije v Republiki Sloveniji - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Etnološke raziskave romske populacije v Republiki Sloveniji – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Štrukelj, Pavla