Etnično razlikovanje v Sloveniji : izbrane problematizacije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Etnično razlikovanje v Sloveniji : izbrane problematizacije

Avtor: Šumi, Irena

Ključne besede: Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji, procesi etničnega razlikovanja, Slovenija, etnične skupine, strokovna etika

Povzetek: Temeljni raziskovalni projekt, s katerega članek poroča, je imel v naslovni formulaciji "procese etničnega razlikovanja v Sloveniji", ne pa morda kakega bolj pozitivističnega izraza, npr. "etnične skupine v Sloveniji". Razlikovanje med izrekoma "v Sloveniji živijo različne etnične skupine", in "v Sloveniji potekajo procesi etničnega razlikovanja" je bistvenega pomena: med njima posreduje natančno tista reorganizacija perspektive, to je premik gledišča, ki razločuje vsakdanjo, zdravorazumsko zaznavo realnosti od njene analitske razstavitve. Obe zaznavi sta na ravni vsakdanjega življenja očitno in preverljivo resnični; razlika med njima je ta, da prva nima analitskega potenciala, druga pa. S tem je prva izjava v območju t.i. zdravorazumske, ljudske predstave, druga pa v območju znanstvene analize. V slovenskih razmerah je neznanski problem ta, da razlika med gornjima tipoma zaznav ni jasno prepoznana v nobenem javnem govoru - strokovnem, političnem, medijskem -, in da se izjavi bereta kratkomalo kot enaki. Avtorica skozi primere iz strokovne produkcije, zgodovinopisja, ter politično-pravnega in medijskega govora razkriva lastnosti procesov etničnega razlikovanja v Sloveniji.