Etnični dejavnik konfliktnosti državnih teritorialnih meja v vmesni Evropi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Etnični dejavnik konfliktnosti državnih teritorialnih meja v vmesni Evropi

Avtor: Tunjić, Filip

Ključne besede: Evropa, meje, konfliktnost, etničnost