Etnična diskriminacija na trgu delovne sile : dileme in izzivi pri ugotavljanju obstoja etnične diskriminacije na notranjem trgu delovne sile - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

Etnična diskriminacija na trgu delovne sile : dileme in izzivi pri ugotavljanju obstoja etnične diskriminacije na notranjem trgu delovne sile

Avtor: Brezigar, Sara

Ključne besede: delovna sila, narodnostna diskriminacija, zaposlovanje

Povzetek: Prvi del sestavka je namenjen orisu različnih vrst in oblik etnične diskriminacije ter metodam merjenja le-te. Drugi del sestavka je namenjen predstavitvi treh dilem, ki se pojavljajo pri odkrivanju obstoja etnične diskriminacije na notranjem (torej organizacijskem) trgu delovne sile. Prva tovrstno dilemo predstavlja paradoks diskriminatornosti. Delodajalci in kadrovniki se pri sprejemanju odločitev o izobraževanju, usposabljanju, nagrajevanju in napredovanju posameznih članov organizacije znajdejo med kladivom in nakovalom. Po eni strani potrebujejo tehnike izbire in selekcije kadrov, ki so dovolj diskriminatorne, da lahko z njimi izluščijo najbolj primernega kandidata za napredovanje, za posebno nagrado ali za drago usposabljanje. Po drugi strani pa lahko te tehnike predstavljajo sredstva posredne etnične diskriminacije. Druga dilema se nanaša na izmuzljivost etnične diskriminacije. Na notranjem trgu delovne sile lahko obstajajo primerisubtilne diskriminacije, ki resno ogrožajo uspešnost pripadnika etničnemanjšine. Vendar je te primere zelo težko odkriti. Nadalje se postavljavprašanje o namernosti tovrstnega ravnanja. Nazadnje pa je te primeredejansko nemogoče dokazati. Tretje dilema se nanaša na kumulativnost etnične diskriminacije, s katero se soočajo organizacije. Tudi pri tej dilemi so organizacije nekje med kladivom in nakovalom: ali s politikami pozitivne diskriminacije odpravljajo diskriminacijo, ki je nastala v drugih domenah posameznikovega življenja, ali pa z vztrajanjem na načelih enakega obravnavanja in enakih možnosti reproducirajo kumulativo etnične diskriminacije, ki jo je posameznik utrpel v drugih domenah svojega življenja.