Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Etničke i konfesionalne skupine u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu u 18. i početkom 19. stoljeća

Avtor: Lazanin, Sanja

Ključne besede: etnične skupine, manjšine, konfesionalna pripadnost, Srem, Slavonija, 19. stoletje, 18. stoletje