Enakopravnost jezikov kot element enakopravnosti narodov in narodnosti SFRJ - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Enakopravnost jezikov kot element enakopravnosti narodov in narodnosti SFRJ

Author: Nećak-Luk, Albina

Summary: The equality of languages as an element of the equality of the nations and nationalities living in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia