Emigracija Poljakov v Veliko Britanijo po vstopu Poljske v Evropsko unijo - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 60

Emigracija Poljakov v Veliko Britanijo po vstopu Poljske v Evropsko unijo

Avtor: Balažič, Gregor

Ključne besede: Poljska, imigranti, Velika Britanija, EU, delovne migracije, emigranti

Povzetek: Prispevek obravnava problematiko delovne emigracije Poljakov v Veliko Britanijo po vstopu Poljske v EU. Enoten gospodarski trg in prost pretok delovne sile se v največji meri odražata z delovnimi migracijami. Razloge za migracije je treba iskati v občutnih gospodarskih razlikah in razlikah v razvitosti ter družbenem standardu med starimi in novimi članicami EU. Namen prispevka je predstaviti vzroke in učinke ter njihove posledice na prostor in družbo v obeh državah. Poudarjen je zlasti vidik osebnih izkušenj posameznikov migrantov, ki so si z željo po zaslužku svoj (začasni) dom poiskali v Veliki Britaniji. V metodološkem smislu se v teoretičnem delu prispevek opira na že objavljene znanstvene izsledke na temo migracij, medtem ko je v nadaljevanju problematika emigracije Poljakov v Veliko Britanijo predstavljena in pojasnjena z analizo posameznih prispevkov, objavljenih na svetovnem spletu, saj omenjene raziskave zaradi časovne bližine še nastajajo. V sklepnem delu je poudarjena prihodnja problematika migracij v EU, kjer bo zaradi soočanja z novonastalimi družbenimi procesi in razmerami kot posledicami migracij, cilj migracijske politike usmerjen v prilagajanje potrebam bolj in bolj globalizirane in s tem gospodarsko in razvojno diferencirane EU.