Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem : včeraj, danes, jutri - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 80

Ekonomski položaj in demografska struktura Slovencev na Hrvaškem : včeraj, danes, jutri

Avtor: Pajnič, Katarina

Ključne besede: Hrvaška, Slovenci, demografski položaj, ekonomska struktura, izseljenci, manjšine, narodnostna identiteta

Povzetek: Članek se ukvarja z ekonomskim in gospodarskim položajem Slovencev na Hrvaškem ter z njihovo demografsko strukturo. Avtorica izpostavlja Slovence na Hrvaškem kot bolje izobraženo izseljeniško manjšinsko skupnost, ki opravlja poklice, za katere je potrebna visoka kvalificiranost posameznikov. Avtorica predstavi prostorsko umeščenost slovenske skupnosti, ki šteje po statističnih podatkih iz leta 2011 nekaj več kot 10.500 pripadnikov, med katerimi prevladujejo ženske. Na podlagi števila priseljenih iz Slovenije bi morala biti skupnost večja. Slovenci naseljujejo pretežno urbana območja Zagreba, Reke, Istre in Dalmacije ter obmejno območje s Slovenijo. Slovenci (mlajši) imajo postavljene temelje ekonomske organiziranosti, kar predstavlja osnovo za njihov obstoj in razvoj v prihodnosti, posebej v povezavi z odnosi s Slovenijo in drugimi Slovenci na Hrvaškem.