Državna meja na območju SR Slovenije in obmejna območja kot geografski fenomen - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Državna meja na območju SR Slovenije in obmejna območja kot geografski fenomen

Avtor: Klemenčič, Vladimir

Ključne besede: geografija, obmejno področje, narodnostno mešana območja, meje, Jugoslavija

Povzetek: Avtor obravnava Slovenijo kot mednarodno, tranzitno in obmejno regijo, družbeno-ekonomsko ter regionalno preobrazbo obmejnih območij s funkcijami odprte meje in primerjavo tipov državnih meja ter obmejnih območij Jugoslavije. Posebej pa obravnava funkcijo narodnih manjšin na narodnostno mešanih območjih v prekomejnem gospodarskem in kulturnem povezovanju.