Družbenoekonomski položaj Romov v občini Novo mesto - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Družbenoekonomski položaj Romov v občini Novo mesto

Avtor: Žugel, Jasna

Ključne besede: Cigani, družbenoekonomski položaj, Novo mesto