Družbeno-ekonomski položaj Romov v občini Novo Mesto (problematika zaposlovanja Romov) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Družbeno-ekonomski položaj Romov v občini Novo Mesto (problematika zaposlovanja Romov)

Avtor: Smerdu, Franc