Družbeni razvoj območja dežele Furlanije-Julijske krajine, kjer živijo Slovenci, v luči povojnih popisov - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Družbeni razvoj območja dežele Furlanije-Julijske krajine, kjer živijo Slovenci, v luči povojnih popisov

Avtor: Stranj, Pavel

Povzetek: Prikaz razčleni in opiše prostor tradicionalne poselitve Slovencev v deželi Furlanlji Julijski krajini ob upoštevanju dodatnih selitvenih tokov. Iz zadnjih popisov so obdelani nekateri bistveni pokazatelji razvoja demografskega dogajanja In aktivnosti prebivalstva ter primerjani z razvojem v povojni dobi. Rezultat analize je, da so zaposlitvena središča Izven slovenskega narodnostnega prostora, kjer se je ohranila aktivna funkcija kmetijstva le na zelo ozkem prostoru. Edina vitalna komponenta tega prostora je promet, ki se pretaka skozi nekaj glavnih smeri.