Dostop do trga dela za državljane tretjih držav : primerjava med izbranimi državami članicami Evropske Unije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 59

Dostop do trga dela za državljane tretjih držav : primerjava med izbranimi državami članicami Evropske Unije

Avtor: Brezigar, Sara

Ključne besede: Evropska Unija, trg dela, politika priseljevanja, delovne migracije, delovna dovoljenja, priseljenci

Povzetek: Članek ponuja pregled in primerjavo dostopa do trga dela v izbranih državah članicah EU za priseljence, ki niso državljani držav članic EU. Avtorica primerja položaj državljanov tretjih držav v Sloveniji, Češki, Litvi, Finski, Grčiji, Portugalski, Nemčiji in Nizozemski. Pri tem se osredotoča na dve vprašanji: prvič, katera dovoljenja so potrebna, da se lahko državljani tretjih držav zaposlijo v izbrani državi članici EU; in drugič, kakšni so postopki pridobivanja omenjenih dovoljenj in na podlagi katerih kriterijev jih izbrane države članice EU izdajajo. Članek nadalje ponuja pregled ovir, s katerimi se srečujejo državljani tretjih držav pri dostopu do trga dela v izbranih državah članicah EU. Avtorica ugotavlja, da so državljani tretjih držav na področju dostopa do trga delovne sile izbranih držav EU v bistveno slabšem položaju v primerjavi z osebami, ki so se rodile v državah EU.