Dobri, pogumni, zli. Podoba žumberških Uskokov na Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Dobri, pogumni, zli. Podoba žumberških Uskokov na Kranjskem v drugi polovici 19. stoletja

Avtor: Zajc, Marko

Ključne besede: Uskoki, Kranjska, 19. stoletje